Terminy

21.04.2023 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

28.04.2023 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

05.05.2023 - wniesienie opłaty konferencyjnej

12.05.2023 - ogłoszenie programu konferencji

25.05.2023 - konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Amf AC

26.05.2023 - konferencja online (Microsoft Teams)

31.05.2023 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi