Program

Program konferencji w formacie PDF

 

11 maja (czwartek)

 

od 08:30

Rejestracja uczestników

09:15 - 09:30

Uroczyste otwarcie konferencji

s. 2D

Sesja Plenarna

Prowadzący sesję: Urszula Kalina-Prasznic, Bogusław Fiedor

09:30 - 11:00

 

Tadeusz Bednarski,  Statystyka w poszukiwaniu zdrowego stylu życia

Grażyna Światowy, Zdrowie w stylach życia - ujęcie modelowe

Henryk Mruk, Uwarunkowania zarządzania własnym zdrowiem

Ireneusz Kuropka, Zmiany stanu zdrowia Polaków w świetle badań nad umieralnością

Bogusław Fiedor, Trwały rozwój jako koncepcja teoretyczna i model polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekologicznego

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

Sesja 2A

s. 2D

Zrównoważony rozwój a style życia

Prowadzący sesję: Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Edyta Mazurek 

11:30 - 13:30 

Ryszard Czerwiński, Identyfikacja i promocja produktów regionalnych oraz dziedzictwa kulinarnego

Marek Biernacki, Dylematy zdrowotne

Katarzyna Ostasiewicz, Światowe nierówności śladu ekologicznego

Beata Bal-Domańska, Elżbieta Stańczyk, Regionalna charakterystyka wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju w układzie przyczynowo‑skutkowym „gospodarka-środowisko-instrumenty ekonomiczne”

Monika Gorzelak, Rola statystki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju – Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jako narzędzie do pomiaru jakości życia

Anna Zielkowska, Magdalena Żero, Wyzwania statystyki publicznej w kontekście monitorowania zrównoważonego rozwoju w wymiarze międzynarodowym

Alicja Zajenkowska-Kozłowska, Styl życia Polaków na podstawie wyników badania EHIS 2014

Helena Artemiuk, Anna Godlewska, Ujęcie jakości życia w badaniu zielonej gospodarki

Sesja 2B

s. 2.02D

Diagnostyka w profilaktyce zdrowotnej

Prowadzący sesję: Krystyna Markocka-Mączka, Agata Wnukiewicz-Kozłowska

11:30 - 13:30 

Krystyna Markocka-Mączka, Profilaktyka schorzeń jelita grubego

Małgorzata Pietras-Mrozicka, Zmiany dotychczasowego stylu życia pod wpływem leczenia dietą bezglutenową w celiakii. Przyczynek do badań

Łukasz Rogowski, Mariusz Kusztal, Katarzyna Bulińska, Weronika Pawlaczyk, Tomasz Gołębiowski, Agnieszka Zembroń-Łacny, Marian Klinger, Marek Woźniewski, Wioletta Dziubek, Sprawność psychofizyczna osób starszych ze schyłkową niewydolnością nerek

Joanna Kobza, Stan zdrowia jamy ustnej Polaków ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży i możliwość jego poprawy w aspekcie czynników stylu życia

Mariusz Kusztal, Wpływ ćwiczeń i sportu na jakość życia pacjentów dializowanych

Witold Wnukiewicz, Patologie sportu amatorskiego

Ewa Bakońska-Pacoń, Iwona Wierzbicka-Damska, Agnieszka Jastrzębska, Wpływ wysiłku fizycznego na rozwój zmęczenia

 Sesja 2C

s. 2.03D

Determinants of health and lifestyle

Prowadzący sesję: Tadeusz Bednarski
 11:30 - 13:30

Renata Hrubá, František Sudzina, Impact of gender on control behaviour when purchasing a new type of cheese: Intergroup comparison

Tetyana Nestorenko, Olena Tokarenko, Oleksandr Nestorenko, Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being

Maksim Puranok, Problems of health literacy by reason of educators’ personal characteristics

Yeltay Rakhmanov, Marco Valenti, Gulmira Zhurabekova, Maksat Kudageldin, Aynur Kydyrmoldina, Samat Kumuspayev, Adapted and Preventive Sport for population living in Aral Sea environmental disasters’ area

Olena Vinglovska, Teaching “Medical Law” as an Academic Discipline for Law Faculties of Universities. Ukrainian Experience

Julia Matsuieva, Jose Monte, Impact of generic medicines on European pharmaceutical market (Polish example)

13:30 - 14:00 

Sesja plakatowa

Prowadzący sesję: Monika Bronkowska, Maciej Bienkiewicz

 

Sławomir Banaszak, Euroregion Nysa – wybrane informacje o warunkach życia

Kacper Biedny, Na paleniu nie cierpisz tylko Ty, ale i Twoi bliscy

Maciej Bienkiewicz, Ewa Raczkowska, Karolina Łoźna, Dominika Mazurek, Monika Bronkowska, Ocena podaży podstawowych składników odżywczych oraz wartość energetyczna diet redukcyjnych w wybranych czasopismach dla kobiet

Alina Bieńkowska, Styl życia jako istotny element systemu ochrony zdrowia – ujęcie statystyczne

Monika Bronkowska, Zwyczaje żywieniowe osób przygotowujących się do maratonu

Danuta Figurska-Ciura, Dagmara Krupa, Karolina Łoźna, Ewa Piotrowska, Monika Bronkowska, Wegetarianizm jako sposób żywienia i styl życia w grupie mieszkańców z południowo‑zachodniej Polski

Magdalena Frej-Mądrzak, Anna Gryboś, Jolanta Sarowska, Agnieszka Jama-Kmiecik, Dorota Teryks-Wołyniec, Irena Choroszy-Król, Chlamydia trachomatis w badaniach profilaktycznych kanału szyjki macicy

Kamila Fuchs, Wybieram świadomie - stawiam na zdrowiu

Izabela Gątarek, Kształcenie kompetencji miękkich i umiejętności życiowych jako jeden z obszarów edukacji zdrowotnej. Analiza zagadnienia w kontekście kształcenia zintegrowanego

Agata Girul, Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe stanu zdrowia mężczyzn i kobiet

Edyta Guss-Jakubowska, Jerzy Karolewski, Małgorzata Kowalska, Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych w kontekście dążenia do zdrowego stylu życia

Aneta Madajczak, Kultura fizyczna i sport w województwie dolnośląskim na tle kraju i innych województw

Irena Makiej-Borowiecka, Joanna Zielińska, Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna w województwie dolnośląskim na tle kraju

Dominika Mazurek, Marta Habanova, Ewa Raczkowska, Maciej Bienkiewicz, Monika Bronkowska, Niekonwencjonalne metody żywienia jako jeden z elementów stylu życia

Ewa Raczkowska, Maciej Bienkiewicz, Dominika Mazurek, Monika Bronkowska, Stopień realizacji zapotrzebowania organizmu na wybrane składniki mineralne i witaminy w dietach redukcyjnych z czasopism dla kobiet

Andrzej Szczepanek, Występowanie pałeczek Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody użytkowej w obiektach hotelarskich na terenie województwa świętokrzyskiego

Paulina Ucieklak-Jeż, Agnieszka Bem, Aktywność fizyczna determinantą zdrowia populacji

Magdalena Victor, Jakość powietrza – Jakość naszego życia

14:00 - 15:00

Lunch

Sesja 3A

s. 2D

Jakość i style życia seniorów w krajach Unii Europejskiej

Prowadzący sesję: Joanna Dębicka, Halina Woźniak
 15:00 - 17:00

Radosław Antczak, Satysfakcja z pracy i z czasu wolnego wśród osób starszych

Bogna Bartosz, Małgorzata Malec-Rawiński, Jakość życia seniorów z perspektywy psychologiczno-gerontologicznej

Joanna Hoffmann-Aulich, Różne oblicza opieki nad seniorem w Polsce i UE

Agnieszka Marciniuk, Emeryci, emerytury i dodatkowe źródła finansowe w wybranych krajach Unii Europejskiej

Katarzyna Sawicz, Analiza porównawcza jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej

Anna Niewiadomska, Przyczyny wykluczenia z rynku pracy osób starszych

Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Dobrostan finansowy osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wioletta Wolańska, Jakość życia seniorów w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2016

Sesja 3B

s. 2.02D

Aspekty medyczne i profilaktyka w dążeniu do zdrowego stylu życia

Prowadzący sesję: Agnieszka Strzelecka, Urszula Banaszczak-Soroka

 15:00 - 17:00

Grażyna Nowak-Starz, Agnieszka Strzelecka, Tomasz Wojcik, Ewa Zięba, Nadwaga jako problem zdrowotny – propozycje modyfikacji stylu życia

Izabela Gątarek, Współczesne problemy zdrowotne – analiza zagadnienia w kontekście populacji polskich dzieci

Bożena Zawadzka, Zagrożenia dla zdrowia wynikające ze stylu życia młodzieży i potrzeba jego ochrony

Krzysztof Kaczmarek, Problematyka zdrowego stylu życia w kontekście nierówności w zdrowiu

Marzena Barańska, Zarządzanie treścią w reklamie - instrumentalizacja wartości zdrowia

Paweł Waniowski, Wpływ reklamy na konsumpcję produktów farmaceutycznych w Polsce

Anna Kołłajtis-Dołowy, Edukacja żywieniowa jako element profilaktyki chorób dietozależnych

Sesja 3C

s. 2.03D

Organizacja opieki zdrowotnej

Prowadzący sesję: Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Agnieszka Dejnaka
  15:00 - 17:00

Anna Felińczak, Konsumpcja farmaceutyków i suplementów diety a zdrowy styl życia

Ilona Cieślak, Kamila Malesa, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib, Bilans mocnych i słabych stron jako wprowadzenie do analizy poziomu kompetencji społecznych w grupie studentów Zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie pilotażowe

Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib, Próba oceny poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie studentów kierunków medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu w Bazylei

Joanna Zemlik, Kompetencje zdrowotne opiekuna w aspekcie społecznej odpowiedzialności za zdrowie dziecka

Piotr Karniej, Zasoby w ochronie zdrowia i ich wpływ na zdrowy styl życia

Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Agnieszka Strzelecka, Social media marketing w szpitalu na rzecz propagowania zachowań prozdrowotnych

Agnieszka Strzelecka, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Możliwości wykorzystania narzędzi e‑Zdrowia w szpitalu na rzecz propagowania zachowań prozdrowotnych

Konrad Żak, Promocja usług prozdrowotnych w aptece ogólnodostępnej – ujęcie prawne i ekonomiczne

Bartłomiej Jaworski, Prawne ograniczenia telemedycyny w Polsce

 

12 maja (piątek)

 

s. 2D

Sesja plenarna

Prowadzący sesję: Grażyna Światowy

09:00 - 09:45

Mirosław Miller, Dolny Śląsk Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

Anna Olejniczuk-Merta, Miejsce i rola innowacji społecznych w ekosystemie innowacji

Sesja 4A

s. 2D

Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia

Prowadzący: Anna Olejniczuk-Merta, Witold Kwaśnicki

09:50 - 11:40

Małgorzata Wachowska, Polska myśl techniczna w podnoszeniu jakości życia mieszkańców państw rozwiniętych

Barbara Kmiecik, Jerzy Detyna, Diagnostyka lokalnych zmian sztywności tkanek miękkich

Dorota Burczyc, Innowacje w promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

Agnieszka Dejnaka, Innowacje technologiczne a poprawa jakości życia

Anna Zięty, Dominika Grygier, Jerzy Detyna, Materiały metaliczne stosowane w ortodoncji a poprawa funkcjonowania układu stomatognatycznego

Szymon Kajzer, Dagmara Kamińska, Natalia Szlachetka, Mobilne Aplikacje Medyczne – Pacjent w dobie Internetu

Katarzyna Witczyńska, Zastosowanie identyfikacji radiowej w międzynarodowym transporcie artykułów spożywczych

Sesja 4B

s. 2.02D

O religijnych, kulturowych i prawnych uwarunkowaniach stylu życia współczesnego człowieka

Prowadzący sesję: Sławomir Stasiak, Paweł Waniowski

09:50 - 11:40

Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Projekt "dziecko" – prawne i etyczne granice interwencji w genetyczne dziedzictwo człowieka

Sławomir Stasiak, Czy nadal obowiązuje starotestamentowy zakaz spożywania krwi?

Jacek Froniewski, Możliwości i perspektywy ekumenicznej posługi duchownych wobec chorych w warunkach hospitalizacji

Dariusz Ambroziński, Wspólnoty intencjonalne jako przykład alternatywnego stylu życia

Alfreda Walkowska, Postmodernistyczna kondycja człowieka a Hildegardowa koncepcja stylu życia

Piotr Stańczyk, Koncepcyjny korelat stylu życia – determinanta czy epifenomen

Katarzyna Maria Zoń, Telemedycyna – marzenia czy rzeczywistość? Prawne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Sesja 4C

s. 2.03D

Uwarunkowania stylów życia

Prowadzący sesję: Janina Kundera, Grażyna Światowy

09:50 - 11:40

Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Styl życia a świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym – relacje, uwarunkowania i problemy

Ewelina Sobotko, Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów

Urszula Banaszczak-Soroka, Styl życia - konsumować czy oszczędzać, polskie gospodarstwa domowe na tle gospodarstw domowych wybranych państw UE

Marek Marchewka, Program wychowania fizycznego w Siłach Zbrojnych RP jako element zdrowego stylu życia żołnierzy zawodowych

Sebastian Jakubowski, Oszczędzanie długookresowe i formy alokacji dochodu w cyklu życia

11:40 - 12:00

Przerwa kawowa

Sesja 5A

s. 2.02D

Wzorce zdrowego żywienia

Prowadzący sesję: Monika Bronkowska, Lucyna Witek

12:00 - 14:00

Teresa Korbutowicz, Pojęcie i wymagania stawiane żywności funkcjonalnej w Unii Europejskiej

Maciej Bienkiewicz, Świat "na talerzu" – proste w teorii, trudne w praktyce

Małgorzata Drywień, Somatotyp w żywieniu człowieka

Monika Bronkowska, Akulturacja zwyczajów żywieniowych

Małgorzata Słoma, Nicola Szeja, Brygida Adamek, Izabella Krenezel, Budowanie właściwych wzorców żywieniowych u otyłego dziecka‑studium przypadku

Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety - ujęcie medyczno-społeczne

Ewa Piotrowska, Wpływ pochodzenia studentów, studiujących we Włoszech, na wybory żywieniowe w odniesieniu do zaleceń diety śródziemnomorskiej

Lucyna Witek, Katarzyna Szalonka, Zachowania nabywców na rynku zdrowej żywności 

Sesja 5B

s. 2D

O szansach na aktywny styl życia osób z niepełnosprawnościami

Prowadzący sesję: Mirosława Janoś-Kresło, Leon Olszewski

12:00 - 14:00

Joanna Dębicka, Edyta Mazurek, Katarzyna Szalonka, Analiza porównawcza jakości życia osób z dysfunkcjami

Mirosława Janoś-Kresło, Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

Olga Komorowska, Aktywność życiowa rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością jako istotny element ochrony ich zdrowia

Beata Blachura, Narciarstwo zjazdowe jako forma kształtowania orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku

Andrey Tikhonov, Uprawianie sportu amatorskiego a aktywny styl życia osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych "Nadieżda"

Katarzyna Godek, Aktywność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i na rynku pracy 

14:00 - 14:15

Podsumowanie konferencji 

14:15 - 15:00

Lunch