Patronaty honorowe

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Dr Dominik Rozkrut

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Wojewoda Dolnośląski

Maciej Awiżeń

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS – Wrocław

Dr hab. Joanna Dębicka prof. UEW

Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Dr n. med. Paweł Wróblewski