Komitet Organizacyjny

Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Małgorzata Wachowska, Uniwersytet Wrocławski – sekretarz

Mgr inż. Halina Woźniak, p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Dr Urszula Banaszczak-Soroka, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. promocji konferencji

Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Mgr inż. Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu – koordynator ds. kontaktów z mediami

Dr Leszek Cybulski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Mgr Agnieszka Ilczuk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Leszek Łukaszewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr hab. inż. Magdalena Węglarz, Politechnika Wrocławska

Mgr Agnieszka Sadowa, Uniwersytet Wrocławski

Paulina Stawicka, Jakub Mikos, Alicja Balicka, Krzysztof Dobrzyniecki, Uniwersytet Wrocławski, SKN Rising Business Leaders

Michalina Kozaryn, Alicja Mocarska, Marta Piotrowicz, Uniwersytet Wrocławski

Alicja Rybak, Uniwersytet Wrocławski

Adrianna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski / Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zekrullah Sarwary, Pamukkale University, Turkey