Publikacja

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, referaty w języku polskim zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej wydanej przez E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego [rozdział 20 punktów], a referaty w języku angielskim w czasopiśmie Ekonomia – Wroclaw Economic Review [70 punktów] lub Naše gospodarstvo/Our Economy.

Nadesłane artykuły muszą być zgodne odpowiednio z szablonem edytorskim wydawnictwa LINK, czasopisma EWER LINK lub czasopisma Naše gospodarstvo/Our Economy LINK.

Dotychczas ukazały się następujące publikacje z referatami prezentowanymi podczas konferencji WAICHL.