Publikacja

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w:

  1. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 8 pkt MNiSW (2016) (link)
  2. Ekonomia – Wrocław Economic Review [online], 6 pkt MNiSW (2016) (link)
  3. Monografia pokonferencyjna (przyjmowane będą głównie artykuły w języku angielskim) (link)

Nadesłane artykuły muszą być zgodne z szablonem edytorskim danego czasopisma. O kwalifikacji artykułu do czasopisma lub monografii decyduje Rada Programowa konferencji.

Opublikowane zostaną tylko artykuły osób aktywnie uczestniczących w konferencji.