Partnerzy

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute”

Institute of Education and Science in Economics, Management and International Business, Department of Accounting and Finance

Ivan Franko National University of Lviv

Faculty of Economics

University of Maribor

Faculty of Economics and Business

Politechnika Wrocławska

Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Statystyki

Wydział Zarządzania, Katedra Badań Marketingowych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet Opolski

Collegium Salutis Humanae, Instytut Nauk o Zdrowiu

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

CEDIMES

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu

 
 
 

Stowarzyszenie dla Dobra Publicznego