Patronaty honorowe

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Prof. dr hab. Karol Kiczka

 

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Odział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS – Wrocław

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE