Patronaty honorowe

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Odział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak 

 

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS – Wrocław

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE 

Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 

Dr n. med. Paweł Wróblewski 

Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Dr n. biol. Aneta Klimberg