Komitet Organizacyjny

Dr hab. Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca 

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski – v-ce przewodnicząca

Dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski – sekretarz, koordynator ds. promocji konferencji

Dr Urszula Banaszczak-Soroka, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. finansowych 

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. kontaktów międzyuczelnianych

Mgr inż. Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu – koordynator ds. kontaktów z mediami

Mgr inż. Halina Woźniak, Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Dr Elżbieta Stańczyk, mgr Agnieszka Ilczuk, Leszek Łukaszewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

Magdalena Welc, Uniwersytet Wrocławski 

Maciej Świderski, Uniwersytet Wrocławski

Kamila Fuchs, Uniwersytet Wrocławski, SKN Rising Business Leaders

Kacper Biedny, Uniwersytet Wrocławski, SKN Rising Business Leaders