Rada Programowa

Prof. dr hab. Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Stefan Forlicz, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, Uniwersytet Wrocławski 

Prof. dr hab. Beata Karakiewicz, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Muc-Wierzgoń, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Leon Olszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Anna Skrzek, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Aniela Styś, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Ludmiła Szulgina, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine 

Prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Dr hab. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr. Teoman Duman, International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej M. Fal, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Prof. dr. Tibor János Karlovitz, Óbuda University, Budapest, Hungary

Dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski 

Dr hab. inż. Edyta Mazurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. nadzw. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr. Mariya Stankova, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Dr hab. Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Mikolaj Szoltysek, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany

Dr hab. Paweł Waniowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Beata Detyna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Lucyna Witek, Politechnika Rzeszowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu