Patronaty honorowe

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Jezierski

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

 Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz 

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS – Wrocław

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE 

   

Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Prof. Andrzej M. Fal

Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Dr n. med. Paweł Wróblewski