Komitet Organizacyjny

Dr hab. Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Małgorzata Wachowska, Uniwersytet Wrocławski  – sekretarz

Dr Urszula Banaszczak-Soroka, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. finansowych

Dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. promocji konferencji

Mgr inż. Halina Woźniak, Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Mgr inż. Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu – koordynator ds. kontaktów z mediami

Dr Elżbieta Stańczyk, dr Leszek Cybulski, Leszek Łukaszewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr inż. Magdalena Węglarz, Politechnika Wrocławska

Dr Paulina Ucieklak-Jeż, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Mgr Sonia Gruca, Wyższa Szkoła Bankowa

Agnieszka Sadowa, Ada Szalonka, Uniwersytet Wrocławski

Jakub Robaczek, Paulina Stawicka, Małgorzata Szylak, Uniwersytet Wrocławski, SKN Rising Business Leaders