Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 950 PLN (220 EUR) i obejmuje udział w konferencji, certyfikat oraz publikację. Opłata za aktywny udział w konferencji bez publikacji wynosi 350 PLN (80 EUR).

Konto w PLN

Bank Account in EUR

Właściciel konta:

Uniwersytet Wrocławski,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

NIP: 896-000-54-08

Bank:

Santander Bank Polska S.A.

ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław

Nr konta:

68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

Tytuł przelewu:

7003/0035/22 + imię + nazwisko

Bank Account Owner:

Uniwersytet Wrocławski,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP: 896-000-54-08

Bank Address:

Santander Bank Polska S.A.

Rynek 9/11, 50-950 Wrocław 

Swift Code:

WBK PPL PP

IBAN:

PL65 1090 2398 0000 0001 1365 5931

Purpose of payment:

7003/0035/22 + Name + Surname