Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 700 PLN (160 EUR). Obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne i publikację.

Opłata nie zawiera kosztów noclegów i dojazdu.  

 Konto w PLN

Bank Account for EUR

Właściciel konta: 

Uniwersytet Wrocławski,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP: 896-000-54-08 

Bank: 

Santander Bank Polska S.A. 

ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław 

Nr konta:

68 1090 2503 0000 0001 0246 5849 

Tytuł przelewu:

7003/0064/21 + imię + nazwisko 

Bank Account Owner:

Uniwersytet Wrocławski, 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP: 896-000-54-08 

Bank Address:

Santander Bank Polska S.A. 

Rynek 9/11, 50-950 Wrocław 

Swift Code:

WBK PPL PP 

IBAN:

PL65 1090 2398 0000 0001 1365 5931 

Purpose of payment:

7003/0064/21 + Name + Surname