Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 990 PLN (215 EUR) i obejmuje udział w konferencji, certyfikat oraz publikację. Opłata za aktywny udział w konferencji bez publikacji wynosi 500 PLN (110 EUR).

Opłata za aktywny udział w konferencji online z publikacją 690 PLN (150 EUR) i udział w konferencji online bez publikacji 150 PLN (32 EUR).

Konto w PLN

Bank Account in EUR

Właściciel konta:

Uniwersytet Wrocławski,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

NIP: 896-000-54-08

Bank:

Santander Bank Polska S.A.

Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław

Nr konta:

68 1090 2503 0000 0001 0246 5849

Tytuł przelewu:

7003/0106/23 + imię + nazwisko

Bank Account Owner:

Uniwersytet Wrocławski,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

NIP: 896-000-54-08

Bank Address:

Santander Bank Polska S. A. 

Rynek 9/11, 50-950 Wrocław 

Swift Code:

WBK PPL PP

IBAN:

PL65 1090 2398 0000 0001 1365 5931

Purpose of payment:

7003/0106/23 + Name + Surname