Tematyka

  1. Wpływ międzynarodowych sankcji wobec Rosji na gospodarki krajów UE
  2. Społeczne i ekonomiczne skutki napływu uchodźców z Ukrainy do Polski i Europy
  3. Wyzwania dla zdrowia publicznego w nowej sytuacji geopolitycznej
  4. Postawy społeczeństw, Kościołów, instytucji krajowych i międzynarodowych wobec rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie
  5. Wyzwania dla zrównoważonego stylu życia po 24.02.2022
  6. Gospodarka żywnościowa w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej
  7. Nawyki żywieniowe a style życia
  8. Jakość życia osób z niepełnosprawnościami
  9. Rozwój innowacji społecznych i technologicznych
  10. Zmiany demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce na podstawie spisów ludności

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań po 24.02.2022. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad związkiem między zdrowiem i stylami życia w nowej sytuacji geopolitycznej.