Tematyka

  1. Ekonomiczne i społeczne wyzwania w starzejącym się społeczeństwie
  2. Zdrowe i aktywne starzenie się
  3. Wyzwania dla polityki zdrowotnej
  4. Kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania jakości życia seniorów
  5. Jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami
  6. Nawyki żywieniowe a zrównoważony styl życia
  7. Usługi i innowacje społeczne w gospodarce senioralnej
  8. Innowacje technologiczne w srebrnej gospodarce
  9. Sztuczna inteligencja a osoby starsze
  10. Zmiany demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce na podstawie spisów ludności

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w srebrnej gospodarce. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad problemami starzejącego się społeczeństwa.