Rada Programowa

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr. Tibor János Karlovitz, Óbuda University, Budapest, Hungary

Prof. dr. Anatolii Kovrov, Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Tetyana Nestorenko, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Leon Olszewski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr. Mariya Stankova, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Prof. dr hab. Aniela Styś, Wyższa Szkoła Bankowa

Prof. dr hab. Janusz Szymborski, Rządowa Rada Ludnościowa/Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Edyta Mazurek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr. Anastasiia Pandas, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr. Oleg Popov, Vice-rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński

Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 

Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. nadzw. UWr., Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Paweł Waniowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Bogna Bartosz, Uniwersytet Wrocławski

Dr Jarosław A. Handzel, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Dr n. biol. Aneta Klimberg, Uniwersytet Zielonogórski

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma, Politechnika Wrocławska

Dr Agnieszka Smalec, Uniwersytet Szczeciński

Dr Elena Spasova, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Dr Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Beata Telążka, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dr Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Jerzy Widerski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak, Politechnika Wrocławska