Tematyka

 1. Kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania stylu życia człowieka
 2. Problemy społeczne i ekonomiczne społeczeństw młodych i starzejących się
 3. Zrównoważony rozwój a style życia
 4. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie
 5. Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka
 6. Inteligentny rozwój a style życia
 7. Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia
 8. Dekonsumpcja wyzwaniem XXI wieku
 9. Problemy żywnościowe i żywieniowe we współczesnym świecie
 10. Systemy opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych i rozwijających się
 11. Opieka farmaceutyczna w krajach rozwiniętych i rozwijających się
 12. Współczesne wyzwania dla polityki zdrowotnej w Polsce i na świecie
 13. Styl życia rodziny a zdrowie jej członków
 14. Jakość życia osób wykluczonych społecznie
 15. Styl życia osób z niepełnosprawnościami
 16. Wpływ sportu, turystyki i rekreacji na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących zdrowia i stylów życia w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad związkiem między zdrowiem i stylami życia we współczesnym świecie.