Organizatorzy

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

Studenckie Koło Naukowe

Rising Business Leaders