Publikacja

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej wydanej przez e-Wydawnictwo Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii [80 punktów], czasopiśmie Ekonomia – Wroclaw Economic Review [20 punktów] lub czasopiśmie Naše gospodarstvo/Our Economy.

Nadesłane artykuły muszą być zgodne odpowiednio z szablonem edytorskim wydawnictwa - LINK, czasopisma EWER - LINK lub czasopisma Naše gospodarstvo/Our Economy - LINK.

Dotychczas ukazały się następujące publikacje z referatami prezentowanymi podczas konferencji WAICHL.