Terminy

20.04.2022 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

27.04.2022 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

06.05.2022 - wniesienie opłaty konferencyjnej

11.05.2022 - ogłoszenie programu konferencji

19-20.05.2022 - konferencja online (Microsoft Teams)

31.05.2022 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi