Tematyka

  1. Ekonomiczne i społeczne wyzwania w społeczeństwie doświadczonym przez pandemię.
  2. Wyzwania dla polityki zdrowotnej i demograficznej w społeczeństwie postpandemicznym.
  3. Jakość życia osób z niepełnosprawnościami.
  4. Kulturowe, religijne i społeczne skutki e-stylu życia.
  5. Pandemia a nawyki żywieniowe.
  6. Innowacje społeczne i technologiczne w odpowiedzi na pandemię.
  7. Ekonomia czasu wolnego w społeczeństwie postpandemicznym.
  8. Zmiany demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce na podstawie spisów ludności.

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w społeczeństwie postpandemicznym. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad wpływem pandemii na zdrowie i styl życia człowieka.