Terminy

12.04.2019 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

19.04.2019 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

10.05.2019 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi i ogłoszenie programu konferencji

16.05.2019 - wniesienie opłaty konferencyjnej

23-24.05.2019 - konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 2 bud. D