Terminy

17.04.2020 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

20.04.2020 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

24.04.2020 - wniesienie opłaty konferencyjnej

30.04.2020 - ogłoszenie programu konferencji

14-15.05.2020 - konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 2 bud. D

30.06.2020 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi