Terminy

12.04.2024 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

19.04.2024 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

06.05.2024 - wniesienie opłaty konferencyjnej

13.05.2024 - ogłoszenie programu konferencji

23.05.2024 - konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Amf. A bud. C (transmisja online Microsoft Teams)

24.05.2024 - konferencja online (Microsoft Teams)

31.05.2024 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma