Rada Programowa

Prof. dr. Irina Azhaman, Vice-Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Jolanta Blicharz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr. Darja Boršič, University of Maribor, Slovenia

Prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr. Sanja Gongeta, University of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar, Croatia

Prof. dr. Anatolii Kovrov, Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Henryk Mruk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Leon Olszewski, University of Wroclaw / CEDIMES

Prof. dr hab. Irena Ozimek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr. Anastasiia Pandas, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. Wanda Patrzałek, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr. Nataliia Petryshchenko, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr. Elena Spasova, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Prof. dr. Mariya Stankova, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski, Uniwersytet Kaliski

Prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr. Vladimir Tsenkov, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. n. farm. Mariola Drozd, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Beata Jankowska-Polańska, prof. PWR, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. inż. Edyta Mazurek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Joanna Prystrom, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Urszula Religioni, prof. CMKP, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Dr hab. inż. Edyta Ropuszyńska-Surma, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Katarzyna Tworek, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Paweł Waniowski, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. inż. Magdalena Węglarz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Ludwik Wicki, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Lucyna Witek, prof. PRz., Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr Magdalena Baczyńska, prof. KANS, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Dr Bogna Bartosz, Uniwersytet Wrocławski

Dr Iwona Czerska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Iwona Mazur, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr n. med. Jacek Polański, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr Tomasz Poskrobko, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Elżbieta Stańczyk, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr inż. Marzena Styczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Natalia Świątoniowska-Lonc, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Dr inż. Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Katarzyna Wierzbicka, Uniwersytet w Białymstoku

Mgr inż. Halina Woźniak, p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu