Rada Programowa

Prof. dr hab. Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr. Teoman Duman, Epoka University, Tirana, Albania

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr. Tibor János Karlovitz, Óbuda University, Budapest, Hungary

Prof. dr hab. Jarosław Kundera, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Leon Olszewski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Mendel University in Brno, Czech Republic

Prof. dr. Olha Prokopenko, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

Prof. dr. Liudmyla Shulgina, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Prof. dr. Mariya Stankova, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Prof. dr hab. Aniela Styś, Wyższa Szkoła Bankowa

Prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Adam Kubów, prof. nadzw. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Edyta Mazurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Agnieszka Skowron, Uniwersytet Jagielloński

Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 

Dr hab. Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Paweł Waniowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma, Politechnika Wrocławska

Dr Elena Spasova, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Beata Telążka, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dr Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Jerzy Widerski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dr Lucyna Witek, Politechnika Rzeszowska

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak, Politechnika Wrocławska