Komitet Organizacyjny

Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski – sekretarz

Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Mgr inż. Halina Woźniak, p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Prof. dr. Anatolii Kovrov, Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr. Irina Azhaman, Vice-Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr. Oleksandr Manoylenko, Head of the Department of Accounting and Finance, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Daniel Butyter, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. promocji konferencji

Mgr inż. Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu – koordynator ds. kontaktów z mediami

Dr Elżbieta Stańczyk, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr hab. Małgorzata Wachowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Katarzyna Witczyńska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, Uniwersytet Wrocławski

Emilia Herbik, Uniwersytet Wrocławski

Robert Kruszewski, Uniwersytet Wrocławski

Dr Katarzyna Wierzbicka, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Leszek Cybulski, Polskie Towarzystwo Statystyczne

Dr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Mgr Agnieszka Ilczuk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Leszek Łukaszewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr inż. Małgorzata Fiałkowska-Filipek, Politechnika Wrocławska

Dr inż. Maciej Bienkiewicz, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Ewa Raczkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Jagoda Ambrozik-Haba, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr Adrianna Szalonka, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu