Patronaty Honorowe

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Prof. dr. Anatolii Kovrov

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział we Wrocławiu

Dr Mikołaj Klimczak

 

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS – Wrocław

Dr hab. Joanna Dębicka prof. UEW

Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Dr n. med. Paweł Wróblewski