Tematyka

 1. Ekonomiczno-społeczne problemy krajów rozwiniętych i rozwijających się
 2. Wyzwania trwałego rozwoju w Polsce i na świecie
 3. Zrównoważony styl życia w ujęciu regionalnym i globalnym
 4. Wyzwania ochrony środowiska
 5. Migracje ludności a style życia
 6. Rynek pracy a zdrowie i style życia
 7. Kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania stylu życia
 8. Jakość życia osób z niepełnosprawnościami
 9. Problemy żywnościowe i żywieniowe we współczesnym świecie
 10. Zachowania nabywców na rynku żywności
 11. Wyzwania ekonomii zdrowia we współczesnym świecie
 12. Rozwój usług medycznych i farmaceutycznych
 13. Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w ujęciu regionalnym i globalnym. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad związkiem między zdrowiem i stylami życia we współczesnym świecie.