Patronaty honorowe

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Adam Jezierski

Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

prof. dr hab. Karol Kiczka

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk 

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak 

 

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS – Wrocław

dr hab. Joanna Dębicka prof. UE

Prezes ZG PTH

dr n. biol. Aneta Klimberg