Komitet Organizacyjny

Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, Uniwersytet Wrocławski – sekretarz

Mgr inż. Halina Woźniak, p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Prof. dr. Anatolii Kovrov, Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr. Irina Azhaman, Vice-Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr. Oleksandr Manoylenko, Head of the Department of Accounting and Finance, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Prof. dr. Vasyl Bunyak, Deputy Dean of the Faculty of Economics, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Prof. dr. Nataliya Lutchyn, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. promocji konferencji

Mgr inż. Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu – koordynator ds. kontaktów z mediami

Dr Urszula Banaszczak-Soroka, Uniwersytet Wrocławski

Dr Elżbieta Stańczyk, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr hab. Małgorzata Wachowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Katarzyna Witczyńska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Daniel Butyter, Uniwersytet Wrocławski

Dr n. med. Jacek Polański, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr Leszek Cybulski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Mgr Agnieszka Ilczuk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Leszek Łukaszewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr inż. Małgorzata Fiałkowska-Filipek, Politechnika Wrocławska

Dr inż. Marzena Styczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Bienkiewicz, prof. Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Ewa Raczkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu