O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2020

Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia

22-23 PAŹDZIERNIKA 2020 R., WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, KONFERENCJA W WERSJI HYBRYDOWEJ (ONSITE I ONLINE)

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych uwarunkowań długości życia. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych  oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia. W trakcie konferencji zostaną przedstawione także różne aspekty życia osób z niepełnosprawnościami w kontekście jego jakości i długości trwania.

Tematyka konferencji WAICHL-2020 obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu poziomu dochodu, nierówności społecznych, wykształcenia, wydatków na zdrowie, jakości opieki zdrowotnej i farmaceutycznej, sposobów żywienia i aktywności fizycznej na długość życia a także kulturowych, prawnych, religijnych i środowiskowych/przyrodniczych uwarunkowań stylu życia współczesnego człowieka. Ponadto, w czasie konferencji zostanie przedstawiony rozwój badań statystycznych w zakresie pomiaru warunków i jakości życia. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia dotyczące metod i jakości badań statystycznych, m.in. na przykładzie spisów powszechnych.

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne,  psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie.

Konferencja WAICHL-2020 jest czwartą konferencją z cyklu WAICHL, a szóstą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową. Plakaty powinny być dostarczone w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy nie drukują plakatów.

Miło nam poinformować, że wybrane referaty prezentowane podczas konferencji WAICHL-2019 ukazały się w e-monografii pt. Zdrowie i style życia. Wyzwania ekonomiczne i społeczne pod red. Wioletty Nowak i Katarzyny Szalonki. Dostęp online: bibliotekacyfrowa.pl