Terminy

09.04.2018 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

16.04.2018 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

30.04.2018 - wniesienie opłaty konferencyjnej

18.05.2018 - ogłoszenie programu konferencji

21.05.2018 - przesłanie prezentacji wystąpienia w PowerPoint (format .pptx)

24-25.05.2018 - konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 2 bud. D

01.06.2018 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi

luty 2019 - zakończenie procesu wydawniczego