Tematyka

I. Zrównoważony rozwój a style życia

II. Diagnostyka w profilaktyce zdrowotnej 

III. Determinants of health and lifestyle

IV. Jakość i style życia seniorów w krajach Unii Europejskiej

V. Aspekty medyczne i profilaktyka w dążeniu do zdrowego stylu życia

VI. Organizacja opieki zdrowotnej

VII. Innowacje społeczne i technologiczne w promocji zdrowego stylu życia

VIII. O religijnych, kulturowych i prawnych uwarunkowaniach stylu życia współczesnego człowieka

IX. Uwarunkowania stylów życia

X. Wzorce zdrowego żywienia

XI. O szansach na aktywny styl życia osób z niepełnosprawnościami