Komitet Organizacyjny

Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. nadzw. UWr., Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

Dr Małgorzata Wachowska, Uniwersytet Wrocławski – sekretarz

Dr Urszula Banaszczak-Soroka, Uniwersytet Wrocławski

Dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski – koordynator ds. promocji konferencji

Mgr inż. Halina Woźniak, Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Prof. dr. Anastasiia Pandas, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Mgr inż. Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu – koordynator ds. kontaktów z mediami

Dr Leszek Cybulski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Mgr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Leszek Łukaszewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr inż. Magdalena Węglarz, Politechnika Wrocławska

Dr Anna Orzeł, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Mgr Agnieszka Sadowa, Adrianna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski

Paulina Stawicka, Małgorzata Szylak, Monika Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, SKN Rising Business Leaders