Rada Programowa

Prof. dr. Darja Boršič, University of Maribor, Slovenia

Prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska, Uniwersytet Opolski

Prof. dr. Vasyl Bunyak, Ivan Franko National University of Lviv

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr. Tibor János Karlovitz, Óbuda University, Budapest, Hungary

Prof. dr. Anatolii Kovrov, Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Bogdan Mróz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Henryk Mruk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr. Rostyslav Mykhailyshyn, Dean of the Faculty of Economics, Ivan Franko National University of Lviv

Prof. dr. Tetyana Nestorenko, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Leon Olszewski, Uniwersytet Wrocławski / CEDIMES

Prof. dr. Anastasiia Pandas, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. Wanda Patrzałek, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr. Irina Pedko, Vice-Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr. Liudmyla Shulhina, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Prof. dr. Mariya Stankova, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Prof. dr hab. Janusz Szymborski, Rządowa Rada Ludnościowa / Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr. Vladimir Tsenkov, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Grzegorz Dziubanek, prof. SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. n. o zdr. Joanna Głogowska-Ligus, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, prof. SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Beata Jankowska-Polańska, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr hab. n. o zdr. Joanna Kobza, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Mateusz Machaj, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Edyta Mazurek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, prof. SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. inż. Edyta Ropuszyńska-Surma, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Katarzyna Tworek, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Paweł Waniowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Lucyna Witek, prof. PRz., Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dr Beata Telążka, prof. KPSW, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dr Bogna Bartosz, Uniwersytet Wrocławski

Dr Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Iwona Mazur, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr Elena Spasova, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Ks. dr Bartosz Trojanowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Dr inż. Aleksandra Wicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mgr inż. Halina Woźniak, p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu