Tematyka

  1. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki e-stylu życia.
  2. Aktywność zawodowa w warunkach pandemii a zdrowie i style życia.
  3. Jakość życia osób z niepełnosprawnościami.
  4. Innowacje społeczne i technologiczne w odpowiedzi na pandemię.
  5. Ekonomia czasu wolnego a pandemia.
  6. Ochrona zdrowia i opieka farmaceutyczna w czasie pandemii – wyzwania organizacyjne i prawno-etyczne.
  7. Nawyki żywieniowe a pandemia.
  8. Państwo i społeczeństwo postpandemiczne.

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków pandemii we współczesnym świecie. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad wpływem pandemii na zdrowie i styl życia człowieka.