Patronaty honorowe

Rector of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Prof. dr. Anatolii Kovrov

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik

Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział we Wrocławiu

Dr Mikołaj Klimczak

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS – Wrocław

Dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE

Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Dr n. med. Paweł Wróblewski