Patronaty honorowe

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

 prof. dr hab. Adam Jezierski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

prof. dr hab. Karol Kiczka

Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

 Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Paweł Wróblewski

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

prof. Andrzej M. Fal

Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTZP

dr Magdalena Syrkiewicz-Świtała