Terminy

16.04.2021 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

23.04.2021 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

30.04.2021 - wniesienie opłaty konferencyjnej

10.05.2021 - ogłoszenie programu konferencji

20-21.05.2021 - konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

31.05.2021 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi