Tematyka

 1. Ekonomiczne uwarunkowania długości życia
 2. Wzrost inkluzywny a długość życia
 3. Bezpieczeństwo socjalne osób starszych
 4. Poziom wykształcenia a długość życia
 5. Rozwój i cyfryzacja usług medycznych
 6. Publiczne i prywatne wydatki na zdrowie a długość życia
 7. Wpływ odżywiania i konsumpcji leków na długość życia
 8. Zachowania nabywców na rynku żywności
 9. Aktywność fizyczna sposobem na przedłużenie życia
 10. Kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania stylu życia
 11. Innowacje społeczne i technologiczne w służbie długowieczności
 12. Długowieczność z perspektywy osób z niepełnosprawnościami

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych determinant długości życia. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad związkiem między stylami a długością życia we współczesnym świecie.