Organizatorzy

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Finansów

Katedra Ekonomii Politycznej, Zakład Teorii Ekonomii

Urząd Statystyczny we Wrocławiu