Terminy

31.05.2020 - rejestracja i przesłanie abstraktów przygotowanych według szablonu

20.06.2020 - kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji

30.06.2020 - wniesienie opłaty konferencyjnej

30.06.2020 - przesłanie pełnego tekstu artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi

10.10.2020 - ogłoszenie programu konferencji

22-23.10.2020 - konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 2 bud. D