Publikacja

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Ekonomia – Wroclaw Economic Review [online], 6 pkt MNiSW (2016).

Nadesłane referaty muszą być zgodne z szablonem edytorskim dostępnym na stronie internetowej czasopisma.

Publikacja jest bezpłatna. 

Opublikowane zostaną tylko artykuły osób aktywnie uczestniczących w konferencji.