Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi 650 PLN (160 EUR). Obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację, przerwy kawowe, lunch w pierwszym i drugim dniu konferencji, kolację w pierwszym dniu konferencji. Opłata nie zawiera kosztów noclegów i dojazdu.

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 350 PLN (85 EUR).

Konto w PLN

Konto w EUR

Odbiorca: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii
Adres odbiorcy: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Bank: Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział Wrocław
Adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
Nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849
Tytuł przelewu: 7003/2090/18 Imię i nazwisko
Odbiorca: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii
Adres odbiorcy: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Bank: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział Wrocław
Adres banku: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
BIC/Swift: WBK PPL PP
IBAN: PL65 1090 2398 0000 0001 1365 5931
Tytuł przelewu: 7003/2090/18 Imię i nazwisko