Cel

24-25 maja 2018 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, sala 2D, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław

 

Więcej informacji wkrótce.